دانلود رویداد ام ام ای
Cage Warriors 107: Aspinall vs. Hamouda
دانلود رویداد ام ام ای |  Cage Warriors 107: Aspinall vs. Hamouda

Tom Aspinall vs. Mickael Ben Hamouda 265 lbs
Donovan Desmae vs. Tim Barnett 155 lbs
Olli Santalahti vs. Adam Proctor 170 lbs
Pietro Menga vs. Luke Shanks 125 lbs
Adam Wilson vs. Mack Promanee


با خرید اشتراک ویژه و دانلود فایل مد نظر ؛از ایران یو اف سی حمایت کنید.