دانلود رویداد ام ام ای:  Combate 51 - Hidalgo-تک مبارزه ی تیتو اورتیز

Main Card
Tito Ortiz vs. Alberto Rodriguez 210 lbs
M.Martinez vs. D. Yanez 115 lbs Featherweight Tournament Semi-Finals
Joby Sanchez vs. Daniel Barez 135 lbs
Angel Luis Cruz vs. Gaston Reyno
Dulce García vs. Marisol Ruelas
VIP&GOLD
تک مبارزه

Tito Ortiz vs. Alberto Rodriguez


در صورت از بین رفتن لینک دانلود در همین تایپک اعلام کنید تا در سریع ترین زمان لینک تصحیح شود

با حمایت از سایت یا خرید اکانت ویژه ؛به سایت برای تامین هزینه های خودش کمک نمایید.