مسابقات گراپلینگ
Submission Underground 16

مسابقات گراپلینگ: Submission Underground 16

Fight Card
Main Card (UFC Fight Pass)
Craig Jones vs. Mason Fowler
Gillian Robertson vs. Amanda Loewen
Micah Brakefield vs. Jake Ellenberger
Richie Martinez vs. Kevin Casey


دانلود رویداد

با خرید اشتراک ویژه و دانلود فایل مد نظر ؛از ایران یو اف سی حمایت کنید.