دانلود رویداد ام ام ای
KSW.56.Materla.vs.Soldic

دانلود رویداد ام ام ای : KSW.56.Materla.vs.Soldić+تک مبارزه

کارد مبارزاتی:
Michał Materla vs. Roberto Soldić 185 lbs
Tomasz Narkun vs. Ivan Erslan 205 lbs Light Heavyweight Championship
Karolina Owczarz vs. Justyna Haba 125 lbs
Andrzej Grzebyk vs. Marius Žaromskis 170 lbs
Mateusz Legierski vs. Francisco Barrio 161 lbs
Daniel Torres vs. Max Coga 145 lbs
Robert Ruchała vs. Michał Domin 145 lbs
Sebastian Rajewski vs. Filip Pejić 151 lbs

لینک دانلود

VIP
Michał Materla vs. Roberto Soldić 185 lbs


در صورت از بین رفتن لینک دانلود در همین تایپک اعلام کنید تا در سریع ترین زمان لینک تصحیح شود
با حمایت از سایت یا خرید اکانت ویژه ؛به سایت برای تامین هزینه های خودش کمک نمایید.