مسابقات گراپلینگ
Submission Underground 20 - Bader vs. Fowler
مسابقات گراپلینگ: Submission Underground 20 - Bader vs. Fowler

Main Card (UFC Fight Pass)
Ryan Bader vs. Mason Fowler SUG Championship
Satoshi Ishii vs. C.B. Dollaway
Richie Martinez vs. Craig Jones
Gillian Robertson vs. Pearl Gonzalez
Gabriel Gonzaga vs. Hunter Colvin
Andy Varela vs. Ben Egli
Benji Silva vs. Micah Brakefield
Kristin Mikkelson vs. Rita Gribben
Juan Bernardo vs. Alex Larmey
Charles Gilpin vs. John Simonدانلود رویدادبا خرید اشتراک ویژه و دانلود فایل مد نظر ؛از ایران یو اف سی حمایت کنید.