کالکشن مبارزات حمزه چیمائف
Khamzat Chimaev Career Pack


کالکشن مبارزات حمزه چیمائف |  Khamzat Chimaev  Career Pack

دانلود مختص کاربران ویژه-VIP
1
|
106MB - 720p - 00;00;00 -
Khamzat Chimaev vs Khaled Laallam
2017.09.10
2
|
91MB - 720p - 00;00;00 Fight Club Rush 3
Khamzat Chimaev vs Ole Magnor
2018.08.18
3
|
187MB - 720p - 00;00;00 Brave CF 18
Khamzat Chimaev vs Marko Kisic 2018.11.16
4
|
145MB - 720p - 00;00;00 Brave CF 20
Khamzat Chimaev vs Sidney Wheeler 2018.12.28
5
|
130MB - 720p - 00;00;00 Brave CF 23
Khamzat Chimaev vs Ikram Aliskerov 2019.04.19
6
|
200MB - 720p - 00;00;00 Brave CF 27
Khamzat Chimaev vs Mzwandile hlongwa 2019.10.04
7
|
672MB - 720p - 00;00;00 UFC on ESPN: Kattar vs. Ige Khamzat Chimaev vs John Phillips 2020.07.15
8
| 364MB - 720p - 00;00;00 UFC on ESPN: Whittaker vs. Till
Khamzat Chimaev vs Rhys McKee 2020.07.25
9
|
396MB - 720p - 00;00;00 UFC Fight Night: Covington vs. Woodley
Khamzat Chimaev vs Gerald Meerschaert 2020.09.19
با حمایت از سایت یا خرید اکانت ویژه ؛به سایت برای تامین هزینه های خودش کمک نمایید.

برای دانلود این پک مبارزاتی کاربره ویژه شوید: