مسابقات گراپلینگ: Submission Underground 21: Fowler vs. Martinez


Main Card
Mason Fowler vs. Richie Martinez SUG Championship
Roxanne Modafferi vs. Amanda Loewen
Andy Varela vs. Satoshi Ishii
Jessica Eye vs. Ilima-Lei Macfarlane
Kyle Chambers vs. Chase Davis
Andrew Alexander vs. Joseph Mckay
Don Stoner vs. Philip Schwartz

دانلود رویداد
با خرید اشتراک ویژه و دانلود فایل مد نظر ؛از ایران یو اف سی حمایت کنید.