مسابقات گراپلینگ
Quintet Fight Night 7
مسابقات گراپلینگ: Quintet Fight Night 7

July 13, 2021

Fight Card
Team THE BODY RIDE
Daisuke Nakamura Daisuke Nakamura Japan 78 kg
Takataro Idehana Takataro Idehana Japan 77 kg
Sera Tomoshige Sera Tomoshige Japan 72 kg
Kohei Yasumi Kohei Yasumi Japan 73 kg
Naoyuki Kotani Naoyuki Kotani Japan 73 kg
TOTAL 373 kg

Team WOLF
Michihiro Omigawa Michihiro Omigawa Japan 71.30 kg
Masato Uchishiba Masato Uchishiba Japan 74.20 kg
Seiichiro Ito Seiichiro Ito Japan 62.50 kg
Shinji Morito Shinji Morito Japan 72.30 kg
Grant Bogdanov Grant Bogdanov USA 74.50 kg
TOTAL 354.35 kg

Team BRAVE GYM
Kazuyuki Miyata Kazuyuki Miyata Japan 65 kg
Takataro Yamada Takataro Yamada Japan 80 kg
Kiyo Rodmoto Kiyo Rodmoto Japan 62 kg
Masakazu Imanari Masakazu Imanari Japan 61 kg
Sagae Toshiyasu Sagae Toshiyasu Japan 67 kg
TOTAL 335 kg

Team TRI-FORCE
Nobuhiro Sawada Nobuhiro Sawada Japan 60 kg
Kazuhiro Suzuki Kazuhiro Suzuki Japan 68 kg
Daizo Ishige Daizo Ishige Japan 75 kg
Naoki Hirata Naoki Hirata Japan 72 kg
Kosuke Nakajima Kosuke Nakajima Japan 73 kg

TOTAL 348 kg
Special Single Match
Shoya Ishiguro Japan 64 kg vs. Takahashi Yuki Japan 60 kg

Opening Match
Takaya Okazaki Japan 73 kg vs. Kazutaka Hagiwara Japan 73 kg

Iron Man Match
Garittochu Fukushima Japan 75 kg vs. TBA


لینک مستقیم

در صورت از بین رفتن لینک دانلود در هم تایپک اعلام کنید تا در سریع ترین زمان لینک تصحیح شود
با خرید اشتراک ویژه و دانلود فایل مد نظر ؛از ایران یو اف سی حمایت کنید.