مسابقات گراپلینگ:
Submission Underground 25: Marinho vs. Varela


مسابقات گراپلینگ: Submission Underground 25: Marinho vs. Varela


Main Card
Pedro Marinho vs. Andy Varela
Jeremy Kennedy vs. Edwin Najmi
Joseph Mckay vs. Keith Kirkorian
Gustavo Pires vs. Nick Maximov
Colton Vaughn vs. Tanner Weisgram
Aaron Tiegs vs. Zachary Minteer
Zack Schneider vs. Kevin Shaughnessy
Josiah Iwamizu vs. Alex Larmey
James Zeng vs. Ighor Horta


دانلود رویداد به صورت کامل:در صورت از بین رفتن لینک دانلود در همین تایپک اعلام کنید تا در سریع ترین زمان لینک تصحیح شود
با حمایت از سایت یا خرید اکانت ویژه ؛به سایت برای تامین هزینه های خودش کمک نمایید.