کالکشن مبارزات سیار بهادر زاده :
Siyar Bahadurzada UFC Career Pack
کالکشن مبارزات سیار بهادر زاده : Siyar Bahadurzada MMA Career Pack

مختص کاربران ویژه
1
|

583MB - 720p - 00;00;00
UFC 196
Siyar Bahadurzada vs Brandon Thatch
2
|
501MB - 720p - 00;00;00
UFC 232
Siyar Bahadurzada vs Curtis Millender
3
|

445MB - 720p - 00;00;00
UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann
Siyar Bahadurzada vs Dong Hyun Kim
4
|

494MB - 720p - 00;00;00
UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier
Siyar Bahadurzada vs Ismail Naurdiev
5
|

544MB - 720p - 00;00;00
UFC 168
Siyar Bahadurzada vs John Howard
6
|
195MB - 720p - 00;00;00
Shooto Brazil 13
Siyar Bahadurzada vs Leandro Silva
7
|

367MB - 720p - 00;00;00
UFC Fight Night: Barboza vs. Lee
Siyar Bahadurzada vs Luan Chagas
8
| 338MB - 720p - 00;00;00 UFC Fight Night: Volkov vs. Struve
Siyar Bahadurzada vs Rob Wilkinson
9
| 508MB - 720p - 00;00;00 Shooto Japan- Back to our Roots 4
Siyar Bahadurzada vs Shiko Yamashita
10
| 229MB - 720p - 00;00;00 UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva
Siyar Bahadurzada vs. Paulo Thiago